تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

تابستان 97 آموزشی

تابستان 97 کوهپیمایی

قله اسپلیت کوهنوردی

قله الوند کوهنوردی

پاییز 98 آموزشی